Thai Alternative Lawyer Magazine

You need to upgrade yourAdobe Flash Player.

(ตัวอย่าง)

 

 

 “วารสารกฏหมายใหม่ “

 Thai Alternative Lawyer Magazine

 

วารสารกฏหมายใหม่

เป็นวารสารรายเดือน ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักกฏหมาย
 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสายนักกฏหมาย ในทุกสาขา 

มีเนื้อหาในเล่มล่าสุด คือ ฉบับ 115 ในแนวทางของ Alternative Lawyer Magazine
ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบองค์รวมมากขึ้น
และเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับนักอ่านทั่วไปที่สนใจ อยากรู้เรื่องราวในแวดวง หรือ ขอบเขตของโลกกฏหมาย
 ผ่านคนกฏหมาย ในหลายๆ หัวข้อและบทความ
 เช่น บทความทางวิชาการ, สัมภาษณ์, วิจารณ์หนัง, สังคม - ข่าว,
อัพเดทกฏหมายในแต่ละเดือน, สุขภาพกายและใจ ฯลฯ
 

* สั่งซื้อวารสารกฏหมายใหม่ ทุกฉบับ ให้คลิกที่หนังสือตัวอย่าง

ดูที่หน้าสารบัญ แล้วโทรสั่งที่เบอร์โรงพิมพ์ ค่ะ *

Comments are closed.